Eduskuntavaalit 2023 - ehdokkaat - liike nyt - Kari Markkola
Eduskuntavaalit 2023 - ehdokkaat - liike nyt - Kari Markkola - 123
Eduskuntavaalit 2023 Kari Markkola 123 Liike Nyt vaalikone ehdokkaat

Lue facebook päivityksiäni ja lisää minut kaveriksi. 

facebook.com/karimarkkola

Eduskuntavaalit 2023 Helsinki

Eduskuntavaaliehdokas Kari Markkola, yrittäjä – ehdokasnumero – 123

Eduskuntavaalit-2023-ehdokkaat-liike-nyt

Oletko tyytyväinen toteutuneeseen politiikkaan? 

Suomen velkatilanteeseen tai yleiseen suuntaan? Ulkomaankauppa on jo lähes 1 miljardin alijäämäinen joka kuukausi.

Valtionvelan korkomenot ovat jo 3 miljardia. Korkomenojen sijaan tulisi veroeurot kohdentaa työtä tekeville julkisen sektorin käsipareille kuten esim. sairaanhoitoon. 

Suomelle epäedulliset päätökset ovat ajaneet vähäosaiset, yksinasuvat, ikäihmiset, lapsiperheet, yritykset vaikeaan taloudelliseen ahdinkoon.

Kotitalouksilla ei ole varaa maksaa näin merkittäviä lisäkuluja peruselämän kulutustarpeista.

Juuri nyt, sinun ääntäsi tarvitaan eniten, että muutos voisi olla mahdollinen.

Hyvinvointia voidaan luoda vain hyvillä päätöksillä

Politiikka tarvitsee nyt enemmän kansalaisiaan huomioonottavaa politiikkaa. Ilmastohankkeiden tulisi panostuksiltaan olla kotuullisemmin suhteutettua Suomessa. Suomessa on jo valmiiksi erinomaisen puhdas ilmasto ja ympäristö. Ilmastotekojen oikea mitoittaminen turvaa kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten elinvoimaisuuden. Kansalaisten tulisi saada enemmän vastinetta veroeuroille, hyödyke- ja palvelumaksuille. Valtiontaloutta tulisi hoitaa pääasiassa ilman velanottoa. Julkiset hankkeet tulisi toteuttaa tärkeysjärjestyksessä. Suomessa kaikki pystytään tuottamaan edullisemmin, jos niin halutaan.

KATSO TEEMANI KOHTI PAREMPAA HYVINVOINTIA:

Eduskuntavaalit 2023 - ehdokkaat - liike nyt - Kari Markkola
Eduskuntavaalit 2023 - Helsinki - liike nyt - vaalikone - Kari Markkola

Eduskuntavaalit 2023 Helsinki

Vaaliteemani Helsingin kaupungin toiminnan näkökulmasta
Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat julkinen liikenne palvelutuotanto

TEHOKAS PALVELUTUOTANTO

Tuotetaan valtiollisia ja kunnallisia palveluita tehokkaammin korkean teknologian ratkaisuilla. Lisätään automaatiota liiketoimintaprosesseihin. 

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-verotuotetut-palvelut-kustannustehokas-rakentaminen

VALTIONTALOUS JA KUNTATALOUS

  • Ei lisää velkaa
  • Valtion ja kunnan toiminnoissa tulee yksityiskohtainen kulujen ja ja tulosten seuranta.
  • Vähemmän tuloksettomia projekteja ja tulosvastuu
  • Investoinnit hyötyjen mukaan. Enemmän tuloksia samalla budjetilla.
  • Valtion ja kunnan palveluja tulisi tehostaa ja merkittävästi optimoida
  • Parempi talousjohtaminen
  • Verotuksen tulisi olla vähemmän progressiivinen eli kannustaa tekemään enemmän tuottavaa työtä
Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-turvallisuus

SUJUVA JA TURVALLINEN JULKINEN LIIKENNE

Jokaisella on oikeus turvalliseen liikkumiseen Helsingissä. Julkisilla liikennevälineillä tulisi tarjota tuvallinen liikkuminen kaikkina vuorokauden aikoina.

Helsinki Kuntavaalit 2021 kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp vaalikone ennakkoaanestys ehdokkaat lapsiperheiden tukeminen

LAPSIPERHEIDEN TUKEMINEN

Lapsiperheitä kannattaa tukea. Jokainen tuleva veronmaksaja mahdollistaa tulevaisuuden hyvinvointia. Tarvitaan riittävät edellytykset perheiden taloudelliselle toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Arkielämää helpottavia palveluita ja kustannustukea lapsiperheille.

Kuntavaalit 2021 Helsinki koulutukseen investointi vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestyspaikka ehdokkaat

KOULUTUS

Koulutuksen tason merkitys on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi. Teknologiaosaaminen lisää mahdollisuuksia pysyä mukana muuttuvassa maailmassa. Koulutuksen tarjonta Helsingissä tulisi pysyä mahdollisimman korkealaatuisena. Investointi koulutukseen jo tänään on merkittävää tuloa lähitulevaisuudessa. 

Kuntavaalit 2017 Tampere Kokoomus vaalikone ennakkoäänestys ikäihmisten hoito

IKÄIHMISTEN HOITO

Ikäihmisten hoidon taso tulisi olla laadukasta. Useimmat meistä käyttävät näitä palveluja tulevaisuudessakin. Jos palvelut eivät ole riittävässä kunnossa jo tänään, niin ne eivät tule sitä olemaan tulevaisuudessakaan. Senioreille tulisi kehittää yhteisöllisiä ryhmiä joita tuetaan kunnan toimesta. On liian paljon yksinäisiä vanhuksia jotka tarvitsevat apua päästäkseen osaksi ryhmiä tai löytääkseen ryhmän. Myös apua liikkumiseen. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki huolehditaan kaikista vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat pidetaan huolta

HUOLEHDITAAN - HURSTI

Yhteiskunnan laatu mitataan sillä miten se pitää huolta kaikista heikoimmassa olevasta jäsenestään.

HURSTIN kaltaisia tahoja kannattaa tukea ja antaa myös muuta tukea apua tarvitseville.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-kuntapolitiikka-yhteistyö

YHTEISTYÖHENKEÄ EDUSKUNTAAN JA KUNNANVALTUUSTOIHIN

Toiminta puolueiden välillä pitäsi olla enemmän yhteistyöhön pyrkivää ja pyrkimystä löytää valtion ja kunnan asukkaiden ja yritysten etujen kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Edustajien päätöksen tulisi aina perustua ratkaisuihin jotka tuottavat parhaan lopputuloksen kansalaisille.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-harrastusten-tukeminen

EDULLISIA HARRASTUKSIA

Kunnan pitäisi tukea aktiivisesti edullisen ja monipuolisen harrastustoiminnan tarjoamista. Enemmän edullisia tiloja ja harrastuspaikkoja kaikkien kuntalaisten tasapuoliseen käytöön, etenkin nuorisolle.

Eduskuntavaalit 2023 - Suomen ja Helsingin yritykset

Alueita joissa kehitettävää yritysten tarpeiden näkökulmasta
Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreät rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat kaupunki paras kaupunki

YRITTÄJÄN HELSINKI

Helsinki tulisi olla myös yrittämisen pääkaupunki. Tuetaan yrittäjäpohjaisia tapahtumia. Mitä enemmän kaupungissa on tapahtumia sitä enemmän hyvinvointia lisääntyy. Tapahtumia myös messukeskuksien ulkopuolella. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki kivijalkayritykset vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat yrittajaystavallisyys

KIVIJALKAKAUPAT OVAT KAUPUNGIN SUOLA

Pienet putiikit luovat kaupungille sielun. Ilman monipuolista ostoskokemusta kaupunki menettää merkittävän määrän vetovoimaa. Autio kaupunki kun ei palvele ketään. Fredalle tarvitaan enemmän elämää. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone-kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat yrittajapalvelut kansvainvaliset sijoittajat

KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT

Kansainvälisten sijoittajien ja yritysten kiinnostusta Helsinkiä kohtaan tulisi merkittävästi edistää.

Kansainvälisiä yritystapahtumia Helsinkiin.

Helsingissä on merkittävä määrä korkeaa teknologiaosaamista. Useissa uusissa startup-yrityksissä kehitetään tuoteportfolioita, jotka kiinnostavat sijoittajia. Sijoittajat mahdollistavat lisää työpaikkoja.

Helsinki Kuntavaalit 2021 vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestyspaikat ennakkoaanestys

VIENNIN ESTEIDEN POISTAMINEN

Kunnat ja valtio voisivat olla tukemassa viennin esteiden poistamista yrityksiltä, joiden näköpiirissä on merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, jotka vaativat erityisiä investointeja.

Esimerkiksi laatuluokitukset TUV ja CE, sekä ISO-standardit.

Työllistävä yritys kunnassa lisää hyvinvointia sen työntekijöilleen, muille palveluntuottajille ja kunnalle itselleen.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-tilapalvelut

YRITYSTEN KILPAILUKYKY

Ainoastaan kilpailukykyinen yritys työllistää.  Helsinkiläisiä yrityksiä kannattaa tukea ja kouluttaa digiaikaan että Helsinkiläiset menestyvät paremmin globaalissa murroksessa.

Globaalit ja alueelliset kilpailutekijät ovat murroksessa. Agentti-, keinoäly- ja robottitekniikka vaikuttavat yritysten menestymiseen enemmän lähitulevaisuudessa, sillä yritykset kilpailevat jatkossa enemmän lähikuntien, kansallisten ja globaalien yritysten kanssa.

Palveluita ja tuotteita voidaan tarjota ja myydä ympäri maailmaa.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-kilpailykyky

TILAPALVELUT YRITYKSILLE

Julkisen sektorin vapaita tai osa-aikaisessa käytössä olevia tiloja sekä maa-alueita tarvittaisiin startup-yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön jotta ne saavat mahdollisimman hyvän lähtökohdan kasvavalle liiketoiminnalleen.

Vain kasvava yritys palkkaa työntekijöitä, mikä mahdollistaa lisää veroeuroja.

Eduskuntavaalit 2023 - Suomen Valtio

Suomen Valtion tulisi mahdollistaa kansalaisten ja yritysten erinomaisuus
Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-ehdullinen-energia-omaisuus

VALTION OMAISUUS

Suomen luonnonvaroja ja infraa, eikä muutakaan, mitä ei voida monistaa ei pitäisi yksityistää. Luonnonvarat ja infra kuuluvat valtiolle eli kansalaisille.

Esimerkiksi kunnossapidon voi yksityinen sektorin yritys tuottaa kustannustehokkaasti palveluna. Sitä varten ei tarvitse yksityistää omaisuutta.

Monistettavissa olevien palveluiden myyminen ja tuottaminen voidaan yksityistää. Monopolia tulee välttää varsinkin jos se koskee erityistä ei monistettavissa olevaa omaisuutta.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-verotus

SUOMEN KOKONAISVEROASTE

Yrityksen ja kuluttajan kokonaiselinkaariverotusta pitäisi merkittävästi madaltaa. Korkea verotus heikentää kulutusta ja toimeliaisuutta. Kuluttajille jäävä ylimääräinen raha kiertää vapaassa kierrossa paremmin, sillä käteen jäävä raha kulutetaan eikä se katoa julkisen sektorin tehottomaan kuplaan.

Korkea kuluttajien ja yritysten kokonaisveroaste heikentää yritysten globaalia hintakilpailukykyä.

Top 5 verottavien maiden joukossa ei kannata olla, vaan kannattaa suosia keveän verotuksen mallia, jossa kansainväliset investoijat ja yritykset investoivat Suomeen ilman erillisiä markkinointiponnistuksia.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-lainsaadanto

VÄHEMMÄN SÄÄDÖKSIÄ

Vähemmän säädöksiä ja byrokratiaa. Erityisesti sellaisia säädöksiä, joiden pyrkimyksenä on vähentää ulkopuolista kilpailua, mutta jotka sen sijaan vaikeuttavat pienten yritysten tuotteiden ja palvelujen tuottamista.

Suomalaisista yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä.

Vuosina 2001—2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Samalla aikavälillä pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle, joten lainsäädännässä tulisi keskittyä pienten yritysten kilpailukyvyn edistämiseen.

Keskeiset yleiset toiminta-ajatukset kaikessa

Minulle tärkeät suuntaviivat & Liike Nyt puolueen tavoitteet

ALHAISEMPI VEROTUS

Työn verotusta tulee keventää merkittävästi leikkaamalla julkisia menoja, jotta ihmiset saavat itse päättää rahojensa käyttökohteista.

ELINKEINOVAPAUS JA VÄHÄINEN BYROKRATIA

Ylenmääräinen sääntely aiheuttaa myös talousongelmia. Sääntelyn luomiseen, valvontaan ja erilaiseen raportointiin käytetään työaikaa, joka pitäisi käyttää asioihin, jotka luovat hyvinvointia. Näin raskaalla julkisella hallinnolla meillä ei ole enää varaa pitää heikoimmista huolta.

JÄRKIPERÄINEN AVOIN PÄÄTÖKSENTEKO

Päätöksenteon tulee perustua tietoon, ei politikointiin tai tiedon vääristelyyn.

ETURYHMÄPOLITIIKAN AIKA ON OHI

Julkista valtaa ei tule käyttää etujen jakamiseen eturyhmille. Valta palautettava vaaleissa valitulle eduskunnalle.

Eduskuntavaalit-2023-ehdokkaat-liike-nyt

PAIKALLINEN SOPIMINEN LISÄÄ TYÖLLISYYTTÄ

Ylenmääräinen sääntely aiheuttaa myös talousongelmia. Sääntelyn luomiseen, valvontaan ja erilaiseen raportointiin käytetään työaikaa, joka pitäisi käyttää asioihin, jotka luovat hyvinvointia. Näin raskaalla julkisella hallinnolla meillä ei ole enää varaa pitää heikoimmista huolta.

AVOIMUUS LISÄÄ LUOTTAMUSTA

Päätöksenteko, julkishallinto ja julkinen rahankäyttö täysin avoimeksi. 

TOIMIVA YHDENMUKANEN PERUSTURVA

Kaikille tulee taata perustoimeentulo kaikissa tilanteissa. Ansiosidoinnainen turva kuuluu kuitenkin yksilön omalle vastuulle.

VAPAUS VALITA

Kaikilla ihmisillä on oikeus elää elämäänsä kuten itse haluavat, kunhan eivät vie tätä oikeutta muilta. 

Eduskuntavaalit-ehdokkaat-2023-liike-nyt-Helsinki

Työhistoria liike-elämässä

Liike-elämäosaamista telekommunikaatio, finanssi, kaupan, julkiselta sektorilta ja perusteollisuudesta,
Yli 15 vuoden kokemus myynnistä (viennistä, tuonnista, projektitoiminnasta ja konsultoinnista)
20 vuoden kokemus kansainvälisistä yrityksistä
10 vuoden kokemus startup-yrityksistä
Teknologiaosaamista useilta alueilta
Hallitustyöskentelyä 10 vuotta